ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/03/รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ปี-2561.pdf

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (EP, GEP)

ข้อปฏิบัติ (โปรดอ่าน) ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP (ภาคบ่าย)  ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 GEP ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 EP  ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 EP (ภาคบ่าย)  ประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 GEP

Read more
1 46 47 48 49