มาตรการและแนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.3 เดิม วันที่ 25 ก.พ. 2565

มาตรการและแนวปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบ ม.3 เดิม วันที่ 25 ก.พ. 2565 … ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK https://drive.google.com/file/d/1V4EOoCbsRyKOgCDTaIH1AABuL-TR-sSw/view?usp=sharing … ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจ ATK [PDF] https://drive.google.com/file/d/1VPIpDWirGgI3sx3HWww5rGnqsRJ8LA1h/view?usp=sharing [WORD]https://docs.google.com/document/d/1V-cL_lhvqFoQQ0pjkikoPDa51cfXxapy/edit?usp=sharing&ouid=107593923275427649641&rtpof=true&sd=true

Read more

เข้าระบบสอบ SKR Pretest

ใกล้วันสอบ SKR Pretest แล้วนะครับ ใครยังไม่เข้าระบบสอบ ขอให้รีบเข้า รีบทดลองเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับ …. 27 ม.ค. 65 เวลา 19.00 น. พบครูคุมสอบใน Google Meet ของ Google Classroom 30 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. เข้าระบบสอบ และเริ่มสอบ 09.00 น. ….

Read more

แจ้งการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและเข้าระบบ SKR Pretest’65

ขอให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่สมัครสอบ SRK Pretest’65 ตรวจสอบเลขประจำสอบ และเข้าระบบเพื่อทดลองระบบสอบ

Read more
1 3 4 5 6 7 49