ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบบริการสาธารณะ : แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนโลกออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.สวนกุหลาบฯ รังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา การออกแบบบริการสาธารณะ หัวข้อ แก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนโลกออนไลน์ ค่ายผู้นำเยาวชน Young Safe Internet Leader Hybrid Camp ปีที่ ๕ ซึ่งจัดโดยบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับยูนิเซฟ (UNICEF) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) โดยมีสมาชิ […]

Read more

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด ดังนี้ – วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 100 คะแนนเต็ม จำนวน 5 คน – วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน

Read more

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด ดังนี้ – วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 100 คะแนนเต็ม จำนวน 10 คน – วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 100 คะแนนเต็ม จำนวน 8 คน – วิชาภาษาไทย ม.3 คะแนนสูงสุดระดับชาติ จำนวน 1 คน – วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 คน

Read more
1 2 3 9