ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.2 จำนวน 1200 คน จาก 11 โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,000 คน จากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน เครดิต บันทึกภาพและตัดต่อ :: ชุมนุมโสตฯ

Read more

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 **ผลงานการตัดต่อวิดีโอจาก เพจ SKR Photo 

Read more
1 2