เผยแพร่ผลงาน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

เผยแพร่ผลงาน เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง

จัดทำโดยนางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/08/การแยกตัวประกอบ.pdf