ประชุมโครงการ Asia Bridge Program โดยมหาวิทยาลัยชิสุโอกะ