ค่ายปฐมนิเทศชั้น ม.1

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562
ค่ายปฐมนิเทศชั้น ม.1 : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตาม “โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯรังสิต” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ เข้าใจกฎระเบียบ และวินัยของโรงเรียน มีความสามัคคีและมีภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งสอดแทรกใน 8 กิจกรรม ได้แก่ สู่แดนสวนฯรังสิต , ผูกมิตรสัมพันธ์ , ฐานทั้ง 5 ควรศึกษา , ประเพณีสวนกุหลาบ , ทัวร์สวนฯรังสิต , วันละอ่อน , สวนฯรังสิตสังสรรค์ รับขวัญชื่อรุ่น และรับตราโรงเรียน ได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดย ผอ.วีระ กาญจนะรังสิตา เข้าร่วมพิธีรับตราโรงเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่น 27 “เถลิงราชย์กษัตรา”

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่