ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. (สาขาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 16 คน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. (สาขาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 16 คน