ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติและโครงงานวิทยาศาสตร์