ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน.สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 และ 2