งานวิจัย: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฯ โดยครูเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2020/02/เผยแพร่วิจัย-2560.pdf