เผยแพร่ผลงาน: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนจริง โดยครูเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2020/02/เล่ม-1-26-ก.พ.-2563.pdf