เผยแพร่ผลงาน: ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 โดยครูเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2020/03/แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค-3CLS-Model.pdf