พิธีเปิดห้องเกียรติยศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต