ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวว่าณริญจ์ ดวงจันทร์ ม.515 ได้รับคัดเลือกเข้าค่าย 3 สอวน. สาขาชีววิทยา