ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563

ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาภายใน (Theme : Colorful SKR)
งานกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2563
รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

เงื่อนไขการส่งชิ้นงานภายใน Folder มีดังนี้ :
1. กำหนดส่งภายในวันที่ 4 ธ.ค. 63
2. ส่งไฟล์ .PSD หรือ Ai. และ .JPG
3. ออกแบบโดย
– เสื้อคอกลมสีขาว
– โดยออกแบบทั้ง 5 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีม่วง และสีน้ำเงิน
4. แนบ ชื่อ-นามสกุล ห้อง เบอร์โทร

https://drive.google.com/drive/folders/1Cpmi_EeoASfGePStVBT9izUTKhV-FUQd?usp=sharing