ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. คอมพิวเตอร์