ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563