ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019