ประกาศเลขที่นั่งสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/03/SCAN-2366_0000.pdf