ยินดีต้อนรับนักเรียนรุ่น 29 “กุหลาบออนไลน์” สู่รั้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต