ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2564 MAHIDOL QUIZ :2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รูปแบบออนไลน์)

ทีม SKR 1
รางวัลชนะเลิศ
นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ ชั้น ม.515
นายปภพ บุญยกิจสมบัติ ชั้น ม.515
นายคุณานนท์ เริงทรง ชั้น ม.515
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี