ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผล-SSH018.pdf