ประกาศหยุดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2