ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564