มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้ปกครองจากสถานการณ์ CODVID-19