ชี้แจงรายละเอียดคะแนนเก็บกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://online.skr.ac.th/grade << คลิก!!

https://online.skr.ac.th/grade << คลิก!!