แจ้งกำหนดเปิดเรียน On Site และการสอบปลายภาคเรียน 2/64