แจ้งการตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและเข้าระบบ SKR Pretest’65

ขอให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่สมัครสอบ SRK Pretest’65 ตรวจสอบเลขประจำสอบ และเข้าระบบเพื่อทดลองระบบสอบ