เข้าระบบสอบ SKR Pretest

ใกล้วันสอบ SKR Pretest แล้วนะครับ ใครยังไม่เข้าระบบสอบ ขอให้รีบเข้า รีบทดลองเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับ
….
27 ม.ค. 65 เวลา 19.00 น. พบครูคุมสอบใน Google Meet ของ Google Classroom
30 ม.ค. 65 เวลา 08.00 น. เข้าระบบสอบ และเริ่มสอบ 09.00 น.
….