พิมพ์บัตรประจำตัวสอบห้องเรียนพิเศษ

เข้าระบบพิมพ์บัตรประจำตัวสอบห้องเรียนพิเศษที่นี่ https://online.skr.ac.th/admission/part2/print.php