ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นบุคลากรอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา