ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมโครงการวิจัยและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กับ โรงเรียนมัธยมโนเบโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศผล016