ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/65