แจ้งแนวปฏิบัติและการจัดการจราจรการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ

📌 แจ้งแนวปฏิบัติและการจัดการจราจรการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนในโครงการ วมว. และสถาบันโคเซ็น
📌 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
📌 แผนที่การเดินทาง (Maps) : https://goo.gl/maps/ScEtRUMWmkQayLCK6