ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565