ประกาศผลสอบ SKR Pretest’66

ประกาศผลสอบ SKR Pretest’66 แล้ว
==> วันที่ 2 ก.พ. 66
==> ที่เว็บไซต์ skr.ac.th/pretest