ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
https://drive.google.com/file/d/1tdS2qqk34tZd4xIgZ7RHlqb1bLkM6PI7/view?usp=sharing
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
https://drive.google.com/file/d/1thZ1l-HRWhAxLzgGvafcK8VUdxJcX6jF/view?usp=sharing
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.skr.ac.th/ (เปิดระบบตามปฏิทินรับสมัคร)