ฝึกซ้อมการแสดงกลางแจ้ง ของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.2 จำนวน 1200 คน จาก 11 โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,000 คน จากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน

เครดิต บันทึกภาพและตัดต่อ :: ชุมนุมโสตฯ