ติดต่อ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต : Suankularbwittayalai Rangsit School.
2/617 ศุภาลัยบุรี คลอง4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2904-9803-5 | 0-2107-0981-3
โทรสาร 0-2904-9273,0-2904-8809

Email : 

แผนที่โรงเรียน

แผนผังภายในโรงเรียน (3D)
แผนผังภายในโรงเรียน (2D)