การชำระค่าบำรุงการศึกษา

 

 

ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้

การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE
เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th
2. คลิกหน้า ชำระค่าบำรุงการศึกษา  พิมพ์ใบ Pay in
3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน
4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระ
ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน App
ธนาคารได้ทุกธนาคาร
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบชำระเงิน!!!

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้า App ธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร)
2. กดปุ่มสแกนจ่ายผ่าน App ธนาคารได้ทุกธนาคาร
3. เก็บใบเสร็จ/สลิปใบเสร็จธนาคารไว้เป็นหลักฐานและ
เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน(ตราครุฑ) และใบแนบเบิก
4. ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน(ตราครุฑ) หลังจากที่ชำระมาแล้ว 3-5 วันทำการ ที่งานการเงิน (นับจากวันที่ชำระเงิน)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม