ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ/โทร. ที่นั่งคงเหลือ(ม.ต้น|ม.ปลาย) จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง
0961377715
9 | 13 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์
0899888872
15 | 15 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์
0891671128
14 | 3 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายแสวง โฉมยา
0982859578
6 | 2 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์
0627514899
8 | 9 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายวิโรจน์ ทับแสง
0959077184
14 | 5 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายสมพงษ์ หลวงแก้ว
0997830967
5 | 19 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายฐิติพันธ์ นุตคำแหง
0929241907
12 | 18 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายจำลอง ยิ้มใย
0871179228
10 | 1 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ
0994192121
12 | 0 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ
0851651589
9 | 1 จุดขึ้นลง
12 สาย12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ
0818476572
1 | 28 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายเบิ้ม
0954762834
4 | 20 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายเอ็กซ์
0826680419
0 | 3 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายนริศ เครือทรง
0947275849
7 | 15 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์
0825307689
13 | 15 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายฟู
0863327955
10 | 4 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายวราภันต์
0909017923
12 | 17 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา น.ส.วรัญญา พันธุแก้ว
0922745828
8 | 14 จุดขึ้นลง
20 สาย20 บ้านฟ้า นายทองแดง สกุลสา
0847802189
29 | 0 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายมนธิการ กันพล
0902948312
19 | 16 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน
0839883396
5 | 14 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 นายต้นตระการ ทองสีกัน
0655539976
12 | 9 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายอาทิตย์ ปัทมเมธิน
0899153734
7 | 15 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายโอภาส พิพัฒน์ผล
0990137994
-1 | 1 จุดขึ้นลง