สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 10 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
10 สาย10 ราชมงคล ราชมงคล 3,550 บาท
10 สาย10 ราชมงคล วัดมูล 3,550 บาท
10 สาย10 ราชมงคล วิทยาลัยปกครอง 3,550 บาท