สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 13 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
13 สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ 4,250 บาท
13 สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า 3,550 บาท