สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 22 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
22 สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ 3,370 บาท
22 สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 3,120 บาท
22 สาย22 ตลาดAC ตลาดAC 3,370 บาท
22 สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) 3,090 บาท