สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 23 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
23 สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 3,370 บาท
23 สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 3,120 บาท