สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 3 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
3 สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี 5,520 บาท
3 สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ 5,520 บาท
3 สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง 5,320 บาท
3 สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง 3,550 บาท
3 สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย 3,550 บาท