สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 4 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
4 สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 5,520 บาท
4 สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. 5,520 บาท
4 สาย4 วไลย์ แขวงการทาง 5,520 บาท
4 สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร 4,550 บาท
4 สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ 4,550 บาท