สรุปข้อมูลสายรถวันปกติ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถ สายที่ 9 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
9 สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล 4,050 บาท
9 สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ 3,750 บาท
9 สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา 4,350 บาท
9 สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 4,350 บาท
9 สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 4,050 บาท
9 สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา 4,050 บาท