สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สายที่ 2 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ
2 แยกลำลูกกา โลตัสคลองสี่,กรุงไทยคลองสี่ 1100 บาท
2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด 1100 บาท
2 แยกลำลูกกา ม.มันทนา 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ม.ภัสสร4 1100 บาท
2 แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ซูซูกิ 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา มาลีวัลย์ 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา บ้านฟ้าลากูล 1280 บาท
2 แยกลำลูกกา ซอยดี 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา เซียร์ 1320 บาท
2 แยกลำลูกกา แม็คโคร 1320 บาท
2 แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง 1320 บาท
2 แยกลำลูกกา เมืองเอก 1320 บาท
2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา 1320 บาท
2 แยกลำลูกกา เมอรี่คิงส์ 1320 บาท
2 แยกลำลูกกา เอสโซ่ 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ตลาดใน 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ม.รัตนะ 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา ฟิวเจอร์ 1210 บาท
2 แยกลำลูกกา บึงใหญ่ 1210 บาท